5 voorwaarden waaraan jouw kapsalon voldoet alvorens je personeel aanwerft

In onze dagelijkse praktijk als selectie- en rekruteringbureau stellen we regelmatig teleurstelling vast bij kappersondernemers*, na aanwerving van een (1ste) medewerker. Vooreerst merken we verrassingen op niveau van loonkost, wettelijke verplichtingen en regelgeving rond tewerkstelling van kappers. Bovendien moeten we opmerken dat de verwachtingspatronen van werkgever en werknemer ten opzichte van elkaar niet steeds goed zijn afgesteld. Hier volgen 5 voorwaarden om jou beter voor te bereiden.

1) Je moet echt willen

Wel of niet aanwerven van personeel is in de eerste plaats een vrije persoonlijke keuze. Geen enkele zelfstandige ondernemer is verplicht om medewerkers aan te werven en niemand is verplicht om bij jou te werken. Om het even filosofisch voor te stellen: alles in onze samenleving is gefundeerd op vrijheid van keuze, zolang je geen relatie hebt met elkaar (zowel privé als professioneel). Want dan volgen een aantal verplichtingen voor beide partijen. Voor een werkgever kan het behoorlijk ontnuchterend zijn om te merken welke reeks sociale, financiële en administratieve verplichtingen een tewerkstelling met zich meebrengt. Om jou daar door te worstelen, moet je echt gemotiveerd zijn om een team op te bouwen.

2) Prijsniveau van jouw diensten moet aanwerving toelaten

In de tweede plaats bouw je aan voldoende financiële ruimte. Dit lijkt heel evident maar in realiteit zien we regelmatig nokvolle kapsalons waar de zaakvoerder van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zich in het zweet werkt. Om uiteindelijk op het einde van de maand niets over te houden. Op werkniveau is er voldoende ruimte om een medewerker aan te werven. Het probleem stelt zich heel dikwijls op financieel niveau daar de aangerekende prijzen aan de klant veel te laag zijn om een aanwerving van een extra kapper toe te laten. De regel is nochtans eenvoudig: per minuut gepresteerde handenarbeid reken je 1,00 euro aan de kassa. We weten dat veel kapsalons deze norm niet halen. Wat meteen ook de reden is waarom de meeste salons in België zonder personeel (kunnen) werken. Is het nodig om jouw prijzen brutaal te verhogen? Zeker niet, maar je moet misschien wel een inhaalbeweging voorzien in een periode van 3 tot 5 jaar.

3) Zorg voor voldoende kennis over sociale wetgeving en arbeidsrecht

Het is allemaal niet zo onoverkomelijk zoals het soms voorgesteld wordt in pers- en nieuwsberichten. Maar je moet natuurlijk wel weten waarmee je bezig bent. Ingewikkelde loonsberekeningen laat je uiteraard bij voorkeur uitvoeren door een professioneel sociaal secretariaat. Daarnaast moet je absoluut beschikken over een basiskennis rond de verplichtingen en regelgeving voor tewerkstelling van personeel, gaande van de regelgeving rond opmaak uurroosters, vakantieplanning, rustpauzes, enz… tot de administratieve verplichtingen zoals bijhouden personeelsregister, registratieplichten bij verschillende instanties, verplichte mededelingen in de personeelsruimte,… Op dat niveau hebben we slechts één raad: opleiding volgen en studeren! Want let wel: veel (jonge) medewerkers zijn behoorlijk goed op de hoogte van sociale wetgeving daar deze materie hoe langer hoe meer voorzien is in het schoolleerpakket.

4) Ontwikkel een aantal eenvoudige managementtools

De meeste werkgevers bedoelen het goed. De meeste werknemers bedoelen het ook goed. Maar soms liggen de verwachtingspatronen flink uit elkaar met alle negatieve gevoelens en gevolgen van dien. De volgende teksten ontwikkel je op papier (niet in je hoofd), vóór je maar denkt aan aanwerving:

  1. De basisregels van jouw kapsalon op het niveau van openingsuren, vakantieplanning, kleding en uitstraling, rustpauzes, verloning,…
  2. De basisregels van het klantenconcept, gaande van onthaal tot kassa en van de regels aan de wastafel tot de algemene orde en netheid.

5) Geef iemand wat groeiruimte

Om het even karikaturaal voor te stellen, lijkt het soms dat we allen op zoek zijn naar die éne kapper met de uitstraling van een fotomodel, de werkkracht van een paard, de verkoopskracht van een topcommercieel en de zin voor netheid van een poetsvrouw. Én, niet ouder dan 20 jaar. Je kunt niet verwachten van een 20 jarige dat hij even snel knipt, even veel kennis heeft van kleuranalyse en even sterk klanten adviseert zoals een kapper met 20 jaar ervaring. Als jij er 10 jaren over deed om op het werkniveau te komen van vandaag, zal iemand anders daar hoogstwaarschijnlijk dezelfde periode over doen.
 

Tanja Briat
Recruitment Consultant
de baecke consulting
meer info op de facebook-pagina

van de baecke consulting

 

 

 

* Om de leesbaarheid en vlotheid van de tekst te bevorderen gebruiken we de mannelijke vorm voor persoonsnaamwoorden zoals kappersondernemer, medewerker, kapper, werkgever, werknemer,… Daarmee bedoelen we uiteraard zowel mannen als vrouwen.