Disclaimer

Deze website is eigendom van

Nuyt Consulting
Edgard Tinelstraat 22
9040 Sint Amandsberg
België
Telefoon: +32 (0)472 95 07 88
E-mail:
Ondernemingsnummer: BE 0828.482.443
Bankrekeningnr ING: BE10 3770 1791 2604

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan AllesVoorDeKapper.be of rechthoudende derden. Het enige doel is om ideeën, ervaring en kennis tussen kappers en kapsters uitwisselen.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

AllesVoorDeKapper.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat of als bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal AllesVoorDeKapper.be alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
AllesVoorDeKapper.be kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Als u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking gesteld wordt, kunt u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan op elk moment zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AllesVoorDeKapper.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
AllesVoorDeKapper.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van hardware, software enz. van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of -pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of -pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
AllesVoorDeKapper.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of -pagina's en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Bij deelname aan een wedstrijd georganiseerd door een adverteerder op AllesVoorDeKapper.be, kunnen de gegevens die in het deelnemingsformulier staan worden meegegeven aan deze instantie. AllesVoorDeKapper.be is in geen geval verantwoordelijk voor het latere gebruik ervan door derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de vennootschapszetel van AllesVoorDeKapper.be bevoegd.

Privacybeleid
AllesVoorDeKapper.be hecht belang aan de bescherming van uw privacy. Om de site en alle op de site beschikbare modules te kunnen gebruiken, wordt de gebruiker gevraagd persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie zal verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer. AllesVoorDeKapper.be garandeert de gebruiker niet dat de persoonlijke gegevens niet aan derden doorgegeven zullen worden. De gebruiker die in zijn profiel aangeeft welke activiteitendomeinen hem interesseren, kan, als hij daartoe toestemming geeft, van AllesVoorDeKapper.be, in naam van haar commerciële partners, informatie ontvangen over producten en diensten met betrekking tot deze domeinen. De gebruiker kan altijd van mening veranderen door een eenvoudige wijziging van zijn profiel. Conform de wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Met een bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart) kunt u door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AllesVoorDeKapper.be kosteloos een schriftelijk overzicht krijgen van uw persoonsgegevens. Zo nodig kunt u uw persoonlijke gegevens die onjuist, onvolledig of verkeerd zijn, ook aanpassen via uw profiel.

AllesVoorDeKapper.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u op de website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Zo kunnen wij de website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

Gebruik van "cookies"
Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Via uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies blokkeren, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de cookies achteraf van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.