Test jezelf: ben jij klaar om medewerkers aan te werven?

Test jezelf!

Ben jij sociaaljuridisch klaar om medewerkers aan te werven?

KLIK HIER OM JEZELF TE TESTEN

De oplossingen die in deze test besproken worden, zijn voor praktische gebruiksredenen sterk verkort en zijn geen volledige weergave van de sociale wetgeving terzake. De oplossingen geven jou een indicatie van wat de sociale wetgeving in dit geval bepaalt, adviseert of voorschrijft en maken geenszins aanspraak op volledigheid. De volledige wetteksten terzake kun je steeds inwinnen bij jouw sociaal secretariaat of kun je op eigen initiatief zoeken op meerdere informatieve websites rond de thema’s arbeidsrecht en sociale wetgeving.

Veel nuttige informatie kun je trouwens al vinden op http://www.belgium.be/nl/werk/

Deze eenvoudige test heeft alleen tot doel om jou aan het werk te zetten en daarmee een hoger niveau van kennis bereikt op het niveau van sociale wetgeving en arbeidsrecht.

De baecke consulting is niet aansprakelijk voor onvolledige, verouderde of foutieve meldingen. Sociale wetgeving en arbeidsrecht zijn, zeker in de huidige tijd en sociaal maatschappelijke context, sterk onderhevig aan veranderingen en aanpassingen.

 

Tanja Briat
Recruitment Consultant
de baecke consulting
meer info op de facebook-pagina

van de baecke consulting

 

 

 

* Om de leesbaarheid en vlotheid van de tekst te bevorderen gebruiken we de mannelijke vorm voor persoonsnaamwoorden zoals kappersondernemer, medewerker, kapper, werkgever, werknemer,… Daarmee bedoelen we uiteraard zowel mannen als vrouwen.