De teloorgang van communicatie

Nog nooit leefden we in een tijd met zoveel communicatiemiddelen. Maar nog nooit ondervonden we zoveel communicatieproblemen! 15 jaren terug wisten we blijkbaar perfect wie een brood meebracht naar huis. Vandaag moeten we daar meerdere malen over sms’en en eindigt de communicatie dan nog dikwijls op een discussie over “dat sms’je heb ik niet gekregen!”. Een tijdje terug werd er nog goed nagedacht over wat wel of niet op papier werd gezet. Vandaag worden de grootste brutaliteiten (en juridische blunders) verstuurt per sms, mail of social media. Blijkbaar beseffen veel mensen (nog) niet dat een eenvoudige e-mail de juridische waarde van een aangetekende zending heeft. Hoe vreemd het echter ook mag lijken, het is de evolutie van de tijd en het heeft zijn impact op onze wijze van werken.

dankzij de gsm is niemand nog bereikbaar

Wat oorspronkelijk bedoeld is om de communicatie tussen personen en ondernemingen vlot te laten verlopen, werd uiteindelijk de grootste bron van communicatieproblemen. Dat is trouwens met veel zaken zo. De Antwerpse ring is ook bedoeld om het verkeer vlotter te laten verlopen met als gevolg dat het de grootste bron van verkeersproblemen en tijdsverlies werd. Internet had oorspronkelijk ook als doelstelling om een vlotte wereldwijde informatie en communicatie te bewerkstelligen. Het resultaat is een overaanbod aan informatie zodat uiteindelijk niemand nog weet wat juist en fout is. Hetzelfde fenomeen doet zich voor met de massale introductie van gsm. Nog niet zo lang geleden namen we vriendelijk de telefoon op met de woorden “u spreek met … met wie spreek ik aub”. Vandaag is dat vervangen door:
 
“oei neen, die wil ik even niet horen” of
“dat nummer ken ik niet, ze zullen wel iets inspreken” of
“oh, den dieën! Daar heb ik nu geen goesting in. Hij zal wel terugbellen” of
“oh neen, ik zal wel een sms’je sturen om te zeggen dat het mij niet interesseert” (wat uiteindelijk nooit gebeurt).
 
We moeten vandaag een grote mate aan frustratiegraad kunnen verdragen want:
 
“Ik bel jou morgen terug” betekent veelal dat je nooit in je leven nog van deze persoon zal horen.
“Ik moet er even over nadenken” is de Vlaamse manier om te zeggen dat de persoon in kwestie geen interesse heeft.
“Ik ben altijd bereikbaar” betekent veelal dat de persoon nooit de telefoon opneemt.

“dankzij e-mail en vooral social media kan ik zeggen waar ik zin in heb”

Het is een opvallend fenomeen dat veel mensen schrijven wat ze nooit in jouw gezicht durven zeggen. Blijkbaar valt er achter een digitaal scherm een aantal remmingen weg en wordt het plots mogelijk om emotionele uitlatingen te doen die dikwijls de grens van het deontologische en zelfs juridisch toelaatbare overschrijden. Opnieuw moeten we hier een grote mate aan incasseringsvermogen kunnen opbrengen in het omgaan met digitale communicatie.
 
Gelukkig is niet iedereen zo, maar het zijn de pijnlijke ervaringen die blijven hangen en een verzuring van je eigen denkwijze en gedrag kunnen veroorzaken (een algemeen maatschappelijk fenomeen trouwens). De bekende uitspraak: “Tegen een nerd kun je maar beter vriendelijk zijn want de kans dat het later je baas wordt, is heel groot” is eigenlijk geldig voor alle contacten die je hebt. Zowel privé als professioneel. Want in deze wereld kom je elkaar steeds tegen, zeker in ons klein land. Een werknemer die je onheus behandelt, kan een jaar later jouw belangrijkste concurrent zijn. Een werkgever die je onheus behandelt, kan een jaar later een collega zijn! “Always be a nice boy/girl” is niet alleen bedoeld om je eigen reputatie te beschermen maar is een denkwijze die vooral gefundeerd is op de idee: “Alles wat je weggeeft, krijg je op een dag terug. Zowel het positieve als het negatieve.”

Tanja Briat
Recruitment Consultant
de baecke consulting
meer info op de facebook-pagina

van de baecke consulting

 

 

 

 

 

 

 

 

* Om de leesbaarheid en vlotheid van de tekst te bevorderen gebruiken we de mannelijke vorm voor persoonsnaamwoorden zoals werkgever, kappersondernemer, medewerker, kapper, werknemer, ... Daarmee bedoelen we uiteraard zowel mannen als vrouwen.