Een voorbereid ondernemer is een gans team waard!

In vorige artikelen hebben we al aandacht besteed aan het belang van kennis en begrip van sociale wetgeving. Uiteraard ben je als kapper in een eerste fase van je loopbaan behoorlijk geconcentreerd op het vaktechnische aspect van je werk en de dienstverlening. Vanaf het ogenblik je de beslissing neemt om een team op te bouwen, kom je echter terecht in een wereld van wetgeving en regels die hoofdzakelijk als doel hebben om de medewerker(s) voldoende bescherming te bieden op de werkvloer. In onze praktijk merken we dat veel ondernemers behoorlijk in orde zijn met de regelgeving op het niveau van sociale wetten en verplichte sociale documenten. Niettemin zijn veel ondernemers verbaasd over de details die ze te horen krijgen bij een sociale inspectie! Zoals je kunt vernemen in de dagelijkse media, worden de controles op alle niveaus opgedreven en kun je maar beter met alles in orde zijn. Want uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk en lastig. Gewoon even aandacht aan besteden. Hier volgen een aantal basisregels.

1) Verwar sociale inspectie niet met fiscale inspectie.

Sociale inspectie heeft als doel om te controleren of de regelgevingen rond de bescherming van de medewerker(s) gerespecteerd zijn in jouw onderneming. Gaande van de controle op de arbeidsomstandigheden (werk- en rusttijden, personeelsruimte, veiligheid op de werkvloer,…) tot een check-up van de verplichte sociale informatie aan de medewerkers over de arbeidswet, preventieadvies, … Niet te verwarren met fiscale controle, welke als doel heeft om na te gaan of jouw belasting- en BTW aangifte effectief overéénstemmen met de omzet die je dagelijks realiseert.

2) Laat je niet vangen aan allerlei cowboyverhalen en café-anekdotes!

Het is soms ongelofelijk om bepaalde mensen uitspraken te horen doen over wat wel en niet mag en wat je wel en niet tegen een inspecteur moet zeggen en tonen. Trap daar niet in! De regel is eenvoudig: maak dat je met alle documenten in orde bent dan hoef je zich geen zorgen te maken en hoef je geen theaterstuk op te voeren bij een controle.
 

3) Leg een checklijst aan met de documenten die je regelmatig dient te updaten.

Normaal gezien krijg je op regelmatige basis de nodige informatie over de nieuwe wetgeving en regels rond sociale wetgeving en arbeidsrecht van jouw sociaal secretariaat. Maar iedereen weet dat deze teksten nu niet onmiddellijk jouw leuke weekendlectuur zijn. Bovendien zijn bepaalde teksten te juridisch opgevat en kun je ze moeilijk vertalen naar wat je nu precies in de praktijk moet doen. Het is ideaal om jaarlijks alle documenten even te doorlopen en aan te vullen of aan te passen aan de nieuwe regelgevingen. Ben je trouwens in orde met de nieuwe bepalingen inzake gezondheid en veiligheid (CAO afgesloten op 25 januari 2012)?

4) Betrek jouw medewerkers bij het in orde brengen en houden van alle sociale regels en wetten.

Jouw medewerkers zijn veelal behoorlijk goed geïnformeerd over hun rechten vanuit de schoolopleiding, vakorganisaties, sociaal secretariaat, Vdab, Interimkantoren,… en kunnen zelf een positieve input geven over het in orde brengen en houden van alle sociale verplichtingen die zowel de werkgever als werknemers hebben. Bovendien klagen veel ondernemers dat de medewerkers alleen maar hun rechten en niet hun plichten kennen. Laat daarom jouw medewerkers maar even het arbeidsreglement lezen waarin de plichten van de werknemer standaard zijn opgenomen! Onze ervaring heeft geleerd dat dit wel degelijk helpt om het bewustzijn te verhogen dat een samenwerking in een kapsalon een wederzijdse verbintenis is van werkgever en werknemer met een reeks rechten en plichten voor beide partijen als gevolg.
 
Voor meer informatie over een check-up van jouw sociale documenten, kun je terecht bij ons kantoor.
 
 

Tanja Briat
Recruitment Consultant
de baecke consulting
meer info op de facebook-pagina

van de baecke consulting

 

 

 

 

 

 

 

 

* Om de leesbaarheid en vlotheid van de tekst te bevorderen gebruiken we de mannelijke vorm voor persoonsnaamwoorden zoals werkgever, kappersondernemer, medewerker, kapper, werknemer, ... Daarmee bedoelen we uiteraard zowel mannen als vrouwen.