Goede medewerkers m/v: we moeten ze zelf maken...

Iedere werkgever* mocht al ervaren dat de perfecte medewerker, die bij jou op de stoep afgeleverd wordt in een geschenkpakje met een strikje bovenop, zelden bestaat. Iedereen moet groeien en niemand mag van zichzelf beweren dat hij perfect is. Nochtans eist de klant vandaag een hoge mate aan perfectie. Zeker voor de prijs die een klant thans betaalt in een kapsalon. Wie medewerkers in dienst heeft, zal daar meteen aan toevoegen: "Zeker ook voor de loonkost die vandaag moet worden gedragen voor het tewerkstellen van een medewerker!" Zoals iedereen al meerdere malen mocht vernemen in persberichten, is de loonkost van een medewerker in België één van de hoogste van Europa. Op zichzelf niet erg, als we tenminste ook beschikken over de beste medewerkers van Europa.

1) Waarom lijkt dat zo moeilijk?

De klant is een stuk mondiger geworden

Vooreerst moeten we goed bewust zijn dat de klant een stuk veeleisender en zelfzekerder werd de laatste 10 jaren. De goede bereikbaarheid van informatie over producten, diensten en prijzen via de pers maar vooral de invoering van Internet in ons dagelijks bestaan, is de oorzaak dat we allen te maken hebben met een steeds beter geïnformeerde klant. Informatie die je vindt op Internet is niet steeds van de juiste orde maar het veroorzaakt toch een klant die zich een stuk mondiger opstelt in consumentengedrag. Alleen al deze evolutie vraagt aan iedere kapper steeds hogere vaardigheden en competenties.

Noodgedwongen specialisatie in diensten- en productaanbod

Veel kapsalons hebben zich de laatste jaren extra gespecialiseerd in bepaalde dienstverleningen om het belevingsverschil te maken met concurrenten in de markt. Zoals je zelf merkt, vind je in je buurt waarschijnlijk straten met op een paar honderd meter meerdere kapsalons. Specialisatie in jouw dienstenaanbod is daarbij de enige weg om op een rendabele wijze verder te groeien. Uiteraard is het aanbod aan kappers in de arbeidsmarkt, die spontaan beantwoorden aan een specifieke wijze van vaktechnisch werken en serviceconcept in jouw kapsalon, behoorlijk laag.

2) De pertinente vraag is uiteraard: HOE maken we ze zelf?

Durf investeren in een medewerker

Wellicht klinkt dit wat te eenvoudig. Toch moeten we dagelijks vaststellen dat veel werkgevers daar behoorlijk moeilijk mee hebben. Zeker na een aantal teleurstellingen waarbij een medewerker, na een intensieve opleidingsperiode, jou doodleuk bedankt om vervolgens in een concurrerende kapsalon te gaan werken. Het is echter een kwestie van mentaliteit en prioriteit. 1.000,00 euro spenderen aan een publiciteit dat niets oplevert, wordt mentaal veel makkelijker verteert dan hetzelfde bedrag uitgeven aan een opleiding voor een medewerker. Toch is dit de enige weg om mensen in jouw onderneming en kapsalon groot te brengen! Gelukkig bestaat in onze branche een hoog aanbod aan opleidingen op alle denkbare niveaus tegen zeer betaalbare prijs. Zelfs met motiverende opleidingsvergoedingen, zie http://www.fbz-pc314.be

Werk met een opleidingsplan

Een opleidingsplan, is een opsomming van alle kenniselementen die een medewerkerkapper dient te bezitten om optimaal in jouw kapsalon te functioneren. Een voorbeeldje van een oplijsting vind je op deze link. Deze is niet perfect afgewerkt maar het moet je toch even aan het denken en werken zetten.

De effecten van een uitgeschreven opleidingsplan op een medewerker, zijn velerlei. Vooreerst geeft het een professionele indruk van je salon en team. Zeker ook voor de sollicitant die dikwijls de keuze heeft tussen meerdere werkgevers die een job aanbieden in hun kapsalon. Vervolgens confronteert het, bij aanwerving, de nieuwe medewerker met de veelheid van aspecten en kennisniveaus die noodzakelijk zijn om te functioneren als topkapper. Er is een oude Chinese spreuk die zegt: "Wie niets weet, heeft de neiging te denken alles te weten". Even met de voetjes op de grond geplaatst worden, door een lijstje te ontvangen van wat allemaal noodzakelijk is om te kennen en te kunnen in jouw kapsalon, doet daarom voor veel medewerkers goed om tot de realiteit van het werk te komen. Uiteraard met de nodige flexibiliteit en creativiteit want er is ook een spreuk die zegt: "Wie met beide voeten op de grond staat, geraakt geen stap vooruit".

 

Tanja Briat
Recruitment Consultant
de baecke consulting
meer info op de facebook-pagina

van de baecke consulting

 

 

 

* Om de leesbaarheid en vlotheid van de tekst te bevorderen gebruiken we de mannelijke vorm voor persoonsnaamwoorden zoals kappersondernemer, medewerker, kapper, werkgever, werknemer,… Daarmee bedoelen we uiteraard zowel mannen als vrouwen.