Waarom iemand blijft werken in jouw kapsalon

Er zijn al veel studies uitgevoerd rond arbeidsvreugde, waarom iemand een bepaalde beroepskeuze maakt, wat iemand wel of niet motiveert, wat de drijfveren zijn van de mens, enz… In het kader van onze selectie- en rekruteringsactiviteiten voerden we in eigen beheer een studie¹ uit naar de redenen waarom iemand gemotiveerd is om te blijven werken bij de huidige werkgever. Zoals je wellicht weet, kan een bekwame kapper² gemakkelijk een andere job vinden, is het vacature aanbod op de arbeidsmarkt veel hoger dan het aanbod aan geschikte kappers en moet je daarom als werkgever heel voorzichtig zijn met je personeelsbeleid, uitspraken die je doet en houdingen die je aanneemt ten opzichte van je medewerkers. Daarom vinden we het belangrijk om onszelf even de vraag te stellen: wat zijn de elementen in een tewerkstelling die bepalen of iemand zich wel of niet goed voelt in zijn job als kapper? De resultaten spreken misschien voor zich maar zijn toch even waard om bij stil te staan. In volgorde van belangrijkheid:

1 De verloning

Wellicht voor veel mensen is dit geen verrassing maar het toont wel de geest van de tijd waarin we momenteel leven. Het is opmerkelijk om vast te stellen hoeveel kappers we ontmoeten die alleenwonende zijn, wat maakt dat iemand zijn eigen leven dient op te bouwen met één loon. Geen eenvoudige klus meer in deze tijd! Bovendien merken we vandaag een algemene toenemende zorg rond de nood aan inkomen en geld want iedereen mag in zijn dagelijks leven ervaren dat ronduit alles flink duur aan het worden is. Wie kan nog zijn boodschappentasje vullen voor 100,00 €? Deze nood aan geld vertaalt zich in een mentaliteit die rechtstreeks gericht is op het verwerven van een deftig inkomen. Het is trouwens opvallend dat dit punt op de eerste plaats gekomen is. Een aantal jaren terug stond het tweede punt op de eerste plaats.

2 De goede sfeer

Een kappersjob is gekenmerkt door het unieke feit dat je dagelijks naast elkaar staat op een aantal vierkante meter. In weinig jobs ben je zoveel geconfronteerd met de karaktereigenschappen van je collega’s en leidinggevende als in de coiffure. Uiteindelijk breng je meer tijd door met je collega’s dan met je eigen privé-partner. De invloed van de dagelijkse sfeer op het werk is dan ook heel groot voor iemand die dat 8 uren per dag dient te beleven. Bovendien wordt hier dikwijls de opmerking gemaakt dat vooral de leidinggevende toonaangevend is voor de sfeer in het team en salon.

3 Iets kunnen bijleren

Een vreemde vaststelling? Het gaat hier vooral over een gevoel en beleving van de kappermedewerker zelf. Het gevoel om vast te zitten, niets meer bij te leren, altijd hetzelfde doen, in een akelige routine vastzitten met steeds dezelfde klanten, enz… kan leiden tot een teloorgang van de motivatie en de passie voor het vak. Dit gevoel wordt vermeden door het organiseren van regelmatige opleidingen, vaktrainingen en deelname aan events en beursen. Vreemde en teleurstellende vaststelling, is echter de hoge behoefte aan opleiding die gemeld wordt door veel werknemers maar de redelijk lage bereidheid om aanwezig te zijn wanneer effectief een opleiding wordt georganiseerd!

4 Leuke klanten

Een fenomeen dat we steeds frequenter te horen krijgen en volgens ons aan belang zal toenemen. Blijkbaar ervaren veel kappers meer en meer aan de lijve dat er iets bestaat als aangename en onaangename klanten, om het nu even extreem te stellen. De waardering die de kapper van zijn klant krijgt, wint duidelijk veld en zal misschien op een dag belangrijker worden dan de waardering die de kapper krijgt van de werkgever? Aan de andere kant van de medaille heb je ook in toenemende mate klanten die een grote hoeveelheid stress met zich meebrengen. Geen tijd hebben om te wachten, brutale opmerkingen maken, nooit tevreden zijn, een arrogante houding aannemen, niet weten wat ze willen, enz… zorgen steeds meer voor afhakende kappers. Zeker op jonge leeftijd, wanneer het incasseringsvermogen nog niet zo hoog is.

5 Een nette en professionele werkomgeving

Orde en netheid is niet alleen essentieel geworden voor de klant maar blijkbaar ook voor de werknemers. Hoewel we eens een actie zouden kunnen ondernemen: “Ruim je eigen bordje op na je lunch” om veel mensen bewust te maken van het belang van het eigen materiaal en omgeving netjes te houden, is het blijkbaar voor veel kappers een belangrijk gegeven om te kunnen functioneren in een praktische en ordelijke salon met uitstraling en een sterk trendy imago naar buiten toe.

Tanja Briat
Recruitment Consultant
de baecke consulting
meer info op de facebook-pagina

van de baecke consulting

 

 

 

 

 

 

¹ Deze studie werd niet wetenschappelijk onderbouwd en heeft niet geleid tot uitspraken die wetenschappelijk en empirisch te toetsen zijn. Deze studie werd uitgevoerd op basis van vrijwillige en willekeurige spontane gesprekken, verdeeld over Vlaanderen, bij 50 kappermedewerkers en geeft hoogstens een trend aan in de arbeidsmarkt welke ieder voor zich dient te checken aan de realiteit van zijn eigen onderneming.
² Om de leesbaarheid en vlotheid van de tekst te bevorderen gebruiken we de mannelijke vorm voor persoonsnaamwoorden zoals werkgever, werknemer, kandidaat, kapper, medewerker,… Daarmee bedoelen we uiteraard zowel mannen als vrouwen.